Friday, October 17, 2008

"ბეღურები"

1. პროექტის სახელი: ბეღურები
2. პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის მიზანია, მიუსაფართა (ცხოველები, ბავშვები, მოხუცები) პრობლემების დანახვა, გათავისება და გადაჭრის გზების ძიება.
3. პროექტის ვრცელი აღწერა: ეს პროექტი მიზნად ისახავს, ბავშვების მიერ მიუსაფართა (ცხოველები, ბავშვები, მოხუცები) პრობლემების დანახვას და გათავისებას, მათ გამოსწორებაზე ზრუნვასა და გადაჭრის გზების ძიებას.
პროექტში მონაწილე ბავშვები პირველ ეტაპზე მოიძიებენ მასალებს ბიბლიოთეკისა და ისტ ტექნოლოგიების მეშვეობით.
მეორე ეტაპზე ბავშვები წარადგენენ თავიანთ ნამუშევრებს და მოძიებულ ინფორმაციას (თავისუფალი თემები, ნახატები, ფოტომასალა).
მესამე ეტაპზე პრობლემების გადასაჭრელად ბავშვები:
ა) იღებენ ინტერვიუებს.
ბ) ეწყობა ფილმების ჩვენება.
გ) ადგენენ პრობლემის ანალიზის სქემას (პრობლემა, გამომწვევი მიზეზები, გადაჭრის გზები).
ბოლოს, ბავშვები ერთობლივად აწყობენ გამოფენებს, დადგმებს, ვიქტორინას და ქმნიან წიგნს.
4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 6–17
5. ვადები/ხანგრძლივობა: 2008 წლის ნოემბრიდან 3/4 თვის განმავლობაში.
6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში და კლასის გარეთ: აქტივობა "მაგიდა ბეღურებისთვის", აქტივობა "ბუდრუგანების დამზადება", დღიურები, ინტერვიუები, გამოფენა–გაყიდვა, ინტელექტუალური ვიქტორინა, ფეხბურთის მატჩი, შეჯიბრი სუფრის გაფორმებაში, აქტივობა "ორმხრივ ჩანაწერთა დღიური", აქტივობა "თევზი".
7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები, რაც შეიძლება შეიქმნას: გამოფენები, პრეზენტაციები, ბლოგი, ჩანახატები, დღიურები, წიგნი.

8. სარგებელი სხვებისათვის: მიუსაფარი ადამიანებისათვის დახმარების გაწევა და მდგომარეობის შემსუბუქება პროექტის ერთ-ერთი საკვანძო ამოცანაა, აკადემიური მიზნების კვალდაკვალ. პროექტის მონაწილე ფიქრობს იმ კონკრეტულ სიკეთეზე, რომელიც მან შეიძლება გაუკეთოს სამიზნე ჯგუფს, რითაც გააუმჯობესებს, შეუმსუბუქებს მათ ყოფასა და მდგომარეობას. პროექტის მონაწილე ორივე მხარე მიიღებს საინტერესო აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობის გამოცდილებას, მოხდება მათი დაახლოვება. პროექტის სამიზნე ჯგუფს პირველ რიგში გაუჩნდება ურთიერთობასა და თანამშრომლობაზე, შემოქმედებითობაზე ორიენტირებული მოლოდინები (ნაცვლად პრიმიტიული, ძღვენის მიღების მოლოდინისა). და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოხდება საზოგადოებაში გავრცელებული დამოკიდებულებების ტრანსფორმაცია.

8. სამუშაო ენა: ქართული
9. საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: ქართული, ბუნება, ხელოვნება, მათემატიკა, შრომა, მუსიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები.
10. მონაწილეები სხვა სკოლიდან:
ქ. რუსთავის #2 საჯ. სკოლა.
ქ. თბილისის #16 საჯ. სკოლა.
ქ. თბილისის გიორგი ჭყონდიდელის სახ. 207–ე საჯ. სკოლა.
ქ. თბილისის #14 საჯ. სკოლა.
ქ. თბილისის #136 საჯ. სკოლა
ქ. თბილისის # 75 საჯ. სკოლა
ქ. გორის # 11 საჯ. სკოლა
ქ. თბილისის # 82 საჯ. სკოლა
ქ. გორის #3 საჯ. სკოლა
ქ. თბილისის # 117 საჯ. სკოლა
ვარკეთილის საჯარო სკოლა
ქ. ქუთაისის # 9 სკოლა
11. პროექტის ფასილიტატორის სახელი: ქეთი ფიცხელაური, ანი ბედენაშვილი, მაკა მახარობლიძე.
12. პროექტის ფასილიტატორის ელ. ფოსტა: pitskhelauri.1g@gmail.com; bedenashvili.3g@gmail.com; makharoblidze.3b@gmail.com
13. თანაავტორთა ჯგუფი: ნინო მესხორაძე, თამარ კალხიტაშვილი, მაკა მახარობლიძე, ნათია აჯიბეგაშვილი, ნინო ლომიძე, ნინო გალდავაძე, ნინო ჩხიკვაძე.
14. პროექტის ფორუმი/დისკუსია: პროექტი "ბეღურები"
15. პროექტის ვებ–გვერდი/ბლოგი: http://www.begurebi.blogspot.com/

40 comments:

xatato321 said...

mogesalmebiT qeTi da ana,
saintereso proeqtia. siamovnebit mivigebT Tkvens mier SemoTavazebul proeqtSi monawileobas.
RusTAvi,
#2 skola
inglisuri enis pedagogi
xaTuna BedenaSvili

ანი ბედენაშვილი said...

xaTuna, didi madloba gamoxmaurebisTvis. es proeqti guSin Rame daido da Zalian mixaria, rom ukve gamogvexmaureT, pirvelebi xarT. imedi maqvs, rom nayofierad viTanamSromlebT.
Tanaxma xarT, rom Tqveni skola davamatoT blogze, rogorc monawile skola?
gamomigzavneT Tqveni email-i da email-iTac vikontaqtoT.

Khatuna Kumelashvili said...

ქეთი, გილოცავ "დიდ გუნდში" გაწევრიანებას. წარმატებებს გისურვებ!!!!!!!!!!

xatato321 said...

siamovnebit vitanamshromlebt tkventan.shegidzliat daamatot chveni skola, rogorc monawile skola.tu raime kitxvebi gamichndeba aucileblad shegexmianebit.
chemi email-ia xatato123@gmail.com

ხათუნა ციხელაშვილი said...

gilocavt Tavidan gamikvirda , rom davinaxe axali proeqti magram uceb gaverkvie.
ketili ikos Tqveni mobrdzaneba GEARN-is proeqtebi ojaxshi

da1960 said...

kargi proeqtia,mec gamichnda survili davexmaro"begurebs"
146-e skola d.akhalaia

ანი ბედენაშვილი said...

"da1960"-s didi madloba Cveni proeqtis mowonebisa da "beGurebis" dasaxmareblad mzadyofnisaTvis. CavrToT Tqveni skola, rogorc monawile skola? Tu Tqvens emailsac momwerT, emailiTac vikontaqtebT

ანი ბედენაშვილი said...

xaTuna, didi madloba keTili miRebisaTvis

maksho said...

momecona tkveni proekti

ელენე ფირცხალავა said...

საინტერესოა გოგონებო ბეღურების თემა .კიდევ უფრო საინტერესო გახდება განხორციელებისსას, რადგან კეთების პროცესში იბადება ახალი იდეები!
წარმატებებს გისურვებთ!
პატივისცემით,
ელენე
თბილისი, 52-ე საჯარო სკოლა

irina adeishvili said...

მოგესალმები ანა .ძალიან საინტერესო და “თბილი“ პროექტია.

ანი ბედენაშვილი said...

გმადლობთ, ირინა. ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ამ "თბილი" პროექტით ბევრ გულს გავათბობთ.

ანი ბედენაშვილი said...

გმადლობთ, ირინა. ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ამ "თბილი" პროექტით ბევრ გულს გავათბობთ.

maka 999 said...

გამარჯობათ,ქალბატონო ანი.ამ პროექტით ძალიან დავინტერესდი და ვაპირებ მასზე მუშაობას.მაკა ფომენკო.ბათუმი,N2 სკოლა

Anonymous said...

zalian kargi proeqtia mogesalmebit mteli sulit da gulit.ia 82-e skola

Anonymous said...

საინტერესოა თქვენი პროექტი.
მე-16 საჯარო სკოლის მოსწავლეები
მუშაობენ ამ პროექტზე.
www.berura16.blogspot.com

სიცოცხლის ელექსირი said...

meti yuradgeba chirdeba miusapar bavshvebs me mzad var chaveba am proeqtshi.

rusudan said...

მოგესალმებით!სურვილი მაქვს თქვენთან თანამშრომლობის.პროექტს ვანხორციელებ მესამე კლასში.
ქუთაისი მე-9 საჯარო სკოლა

nino said...

საინტერესო არის ეს პროექტი გვაქვს სურვილი ვიმუშაოთ.ქ. ქუთაისის მე-9 საჯარო სკოლა ისტ.მენეჯერი ნინო კოსტავა

ანი ბედენაშვილი said...

დიდი მადლობა ქუთაისის მე-9 საჯარო სკოლას. დიდი სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ თქვენთან

ანი ბედენაშვილი said...

ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი პროექტით დაინტერესდით, ჩვენც მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. (ყვავილი)

ანი ბედენაშვილი said...

ქუთაისის მე-9 საჯ. სკოლის წარმომადგენლებო, თუ სურვილი გაქვთ, დიდი სიამოვნებით დაგამატებთ, როგორც მონაწილე სკოლას.

kukuna asatiani said...

gamarjobaT, cheni survilia chavertot tqvens proeqtshi. imedia am sakitxis mogvarebashi dagvexmarebit.tbilisis 82-e sajaro skola

ანი ბედენაშვილი said...

რა თქმა უნდა, ია. დიდი სიამოვნებით ჩაგრთავთ ჩვენს პროექტში. მე ახლავე დაგამატებთ, როგორც მონაწილე სკოლას. მომწერეთ თქვენო კოორდინატები და უფრო საქმიანად ვითანამშრომლებთ :)

ნათია დათიაშვილი said...

გამარჯობათ ქეთი და ანა!
ძალიან სინტერესო პროექტია. ჩემი მოსწავლეები II კლასელები არიან. დიდი მონდომებით ჩაერთვნენ ამ პროექტში.განაცხადი პროექტში მონაწილეობაზე ფოსტით გამოგიგზავნეთ. იმედია ნაყოფიერად ვითანამშრომლებთ. გთხოვთ დაგვამატოთ ბლოგზე,პროექტში მონაწილე სკოლებში.

ნათია დათიაშვილი
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი
გორის №3 საჯარო სკოლა

ანი ბედენაშვილი said...

გმადლობთ, ნათია, რომ ჩვენი პროექტით დაინტერესდით. მე ახლავე დაგამატებთ, როგორც მონაწილე სკოლას. თქვენი კოორდინატები მომწერეთ და ვიკონტაქტოთ, ერთმანეთს გავაცნოთ ჩვენი მუშაობის შედეგები :)

lia said...

ძალიან მომწონს თქვენი პროექტი. წარმატებას გისურვებთ.

ანი ბედენაშვილი said...

gmadlobT, lia, keTili survilebisTvis

elene said...

მოგესალმებით ქეთი და ანი,
მშვენიერი პროექტია და წარმატებებს გისურვებთ!
ძალიან კარგები ხართ!

სიყვარულით,
ელენე ხაჩიძე:)

ლელა მანჯავიძე said...

mogesalmebit keti da ana, saintereso proeqtia.gisuevebt warmatebit ganxorcielebas

ანი ბედენაშვილი said...

დიდი მადლობა, ელენე, ასეთი კეთილი სურვილებისთვის :)

ანი ბედენაშვილი said...

გმადლობთ, ლელა. ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით განვახორციელებთ :)

rusudan said...

გთხოვთ ქუთაისის მე-9 სკოლა ჩართოთ როგორც მონაწილე სკოლა.პირველი ეტაპი უკვე დავასრულეთ.
პატივისცემით რუსუდან კვირკველია.

ნელი და მაია said...

გამარჯობათ ქეთი და ანა, ძალიან ფაქიზი თემა შეგირჩევიათ, ყველას და ყველაფერს მოფერება და გაფრთხილება უნდა. მინდა თქვენ პროექტში ჩავერთო. ჩემი მოსწავლეებიც დაინტერესდნენ ამით და ჩაერთვებიან.
თუ თქვენი სურვილიც იქნება ვიკონტაქტოთ მომავალ პროექტებშიც.

ანი ბედენაშვილი said...

ქალბატონო რუსუდან, ქ. ქუთაისის #9 სკოლა უკვე დავამატე. ვიკონტაქტოთ :)

ანი ბედენაშვილი said...

ქალბატონო ნელი, ველოდები თქვენს კოორდინატებს, რომ დაგამატოთ :)

ანი ბედენაშვილი said...

P.S. ქალბატონო რუსუდან, ქუთაისიდან პირველი სკოლა ხართ, რომელიც დაგამატეთ :)

rusudan said...

didi madloba kalbatono ana.vpikrobt nayopierad vitanamshromlebt.pativiscemit rusudani.

rusudan said...

დავასრულეთ პროექტზე მუშაობა.ბლოგის მისამართია chvenibegurebi.blogspot.com გთხოვთ განათავსოთ.პატივისცემით რუსუდან კვირკველია.მე 9 საჯარო სკოლა

informacia said...

დავასრულეთ ბლოგზე მუშაობა, ბლოგის მისამართია http://berurebi75.blogspot.com/
გმადლობთ თუ რამე ისე ვერ არის იქნებ გვირჩიოთ?